Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!
Zrealizowałeś projekt?
Podziel się nim. Wypełnił formularz, a my udostępnimy go na naszej stronie.
Wyślij

Wyniki konkursu na materiały edukacyjne dla nauczycieli!

14 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie projektu materiałów edukacyjnych dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Kontakt z organizatorem
Narodowy Instytut Dziedzictwa
fot. Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO"
fot. Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO"
Celem konkursu było zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.

Obrady jury odbyły się 10 grudnia br. w składzie:
  • Beata Bauer – kierowniczka Działu Kształcenia o Dziedzictwie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa;
  • Anna Kraus – historyczka, przewodniczka miejska i muzealna, edukatorka;
  • Angelika Madura – edukatorka i animatorka kultury, koordynatorka programu edukacyjnego w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie;
  • Anna Mirska-Czerwińska – kierowniczka Sekcji Edukacji Szkolnej i Rodzinnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;
  • Karol Piotrzkiewicz – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz;
  • Piotr Szlązak – nauczyciel historii i WOS-u;
  • Monika Zerek – nauczycielka Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego.

Na konkurs wpłynęło 217 prac, które prezentowały wysoki poziom merytoryczny. Jury przyznało 10 nagród głównych (nagroda pieniężna w wysokości 5 000 PLN) oraz 10 wyróżnień (nagroda pieniężna w wysokości 3 000 PLN).

Kapituła konkursu nagrodziła następujące prace:

Opinia jury: Kraków nigdy nie był tak dostępny dla wszystkich uczniów i uczennic! Dzięki opracowanemu scenariuszowi i świetnym autorskim materiałom multimedialnym każdy nauczyciel i nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej będzie mógł wybrać się na wirtualną wycieczkę „z obwarzankiem” do kulturalnej stolicy Polski.

Opinia jury: Praca nagrodzona za zwrócenie uwagi na tematykę dziedzictwa kulinarnego jako aspektu dziedzictwa niematerialnego i przez jego pryzmat zachęcenie odbiorców scenariusza do poznawania regionalnych tradycji kulinarnych,  kuchni i roślin oraz historii rodzinnych potraw.

Opinia jury: Scenariusz lekcji spełniający marzenia o podróżach po najpiękniejszych zakątkach Polski. Dzięki wykorzystanym nowym technologiom, zastosowanym aplikacjom (Padlet, Whatsup, Jamboard, Prezi i innym) taka podróż staje się dostępna dla każdego i możliwa bez wychodzenia z domu.

Opinia jury: Praca nagrodzona za kreatywne, atrakcyjne i estetyczne opracowanie tematu z uwzględnieniem potrzeb nauczania zdalnego oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej odbiorców i wzmacnianie tożsamości kulturowej i narodowej.

Opinia jury: W szkole mamy mało czasu na rozmowę o postawach. Zajęcia o dziedzictwie wielokulturowej Polski mogą stać się pretekstem do rozmowy o tolerancji.  Scenariusz ,,Ty się w to miasto urodził, toś ty nie obcy, toś swój, tutejszy...” pomoże zrozumieć przeszłość, ale po to, aby rozmawiać o przyszłości, tej lepszej i bardziej tolerancyjnej.

Opinia jury: Praca nagrodzona za rozbudzanie ciekawości odbiorów scenariusza do poznawania najbliższego środowiska kulturowego i specyfiki historycznej swojego regionu z wykorzystaniem wirtualnej gry miejskiej. 

Opinia jury: Scenariusz o Ostrowie Tumskim dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC może stać się inspiracją do podejmowania podobnych działań wokół zagadnień związanych z edukacją o dziedzictwie kulturowym przez innych nauczycieli i nauczycielek. Dzięki takim pracom kultura staje się bardziej dostępna.

Opinia jury: Praca nagrodzona za interesujący i estetyczny sposób przedstawienia pojęcia małej ojczyzny oraz wzmacnianie w odbiorcach poczucia tożsamości historycznej, indywidualnej i regionalnej.

Opinia jury: Scenariusz dla przedszkoli łączy mądrą zabawę z nauką. Oparty został na autorskim opowiadaniu, ale korzysta także z fragmentów filmowych i muzycznych. Oddziałuje wielozmysłowo pobudzając wyobraźnię dziecka.

Opinia jury: Escape room to jedna z ciekawszych metod na aktywizację uczniów i uczennic. Jak dobrze wykorzystać tę metodę w edukacji o dziedzictwie kulturowym dowiemy się ze scenariusza „Pocztówka z Piły”. Znajdziemy tu ciekawie zaprojektowany escape room z zadaniami opartymi na story tellingu, zabawy w puzzle, analizy danych statystycznych. Wielość zadań, możliwości i rozwiązań wydaje się nieograniczona.

Kapituła konkursu wyróżniła następujące prace:

Opinia jury: Praca wyróżniona za rozbudzanie ciekawości odbiorców do poznawania terenu i obiektów charakterystycznych dla małej ojczyzny oraz budowanie własnej tożsamości kulturowej.

Opinia jury: Praca wyróżniona nie tylko za spójny scenariusz, ale również ofertę doskonale zaprojektowanych materiałów do jego zrealizowania, z którymi lekcja o Warszawie na pewno nie będzie szablonowa.

Opinia jury: Praca wyróżniona za bardzo interesujące zaprezentowanie tematu bitwy pod Grunwaldem, rozbudzanie zainteresowania przeszłością oraz kształtowanie umiejętności objaśniania związków przyczynowo skutkowych, analizowanie zjawisk i procesów historycznych.

Opina jury: Praca wyróżniona za upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie i jego wartości przy jednoczesnym kreowaniu przekonania o istocie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju człowieka oraz kształtowanie poczucia troski o pamiątki i obiekty historyczne.

Opina jury: Praca wyróżniona za interdyscyplinarny scenariusz upowszechniający wiedzę o dziedzictwie kulturowym i pomnikach historii oraz kształtowanie postaw zrozumienia i szacunku dla tradycji własnego regionu.

Opinia jury: Praca wyróżniona za uniwersalne podejście do tematu dziedzictwa kulturowego Polski wraz z zaprezentowaniem miejsc znajdujących się na liście UNESCO i wykorzystanie w tym celu autorskiej gry dydaktycznej.

Opinia jury: Praca wyróżniona za kształtowanie i wzmacnianie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz poszanowania odmiennych kultur i dziedzictwa małej ojczyzny.  

Opinia jury: Praca wyróżniona za upowszechnianie wiedzy o Znaku Dziedzictwa Europejskiego na przykładzie Cmentarza nr 123 w Łużnej-Pustkach w sposób atrakcyjny i estetyczny.

Opinia jury: Praca wyróżniona za kształtowanie i rozwijanie postępowania prospołecznego oraz szacunku dla odmiennych kultur i zachowań, a także wzmacnianie w odbiorcach poczucia tożsamości historycznej, indywidualnej i regionalnej.

Opinia jury: Praca wyróżniona za połączenie w procesie edukacyjnym twórczości artystycznej z wiedzą historyczną i kulturową oraz rozwijanie w odbiorcach kompetencji kluczowych w zakresie identyfikowania wartości dziedzictwa.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na materiały edukacyjne dla nauczycieli. Nadesłane prace konkursowe prezentowały niezwykle wysoki poziom dydaktyczny, jak i ciekawy sposób przedstawienia dziedzictwa kulturowego.