Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Na Zamku Królewskim

Scenariusz lekcji o Zamku Królewskim w Warszawie dla III klasy szkoły podstawowej.
fot. Piotr Ostrowski / zabytek.pl
fot. Piotr Ostrowski / zabytek.pl
Adresaci: uczniowie w wieku 9 lat (klasa III szkoły podstawowej).
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna.
Czas: 3 godziny lekcyjne.

CELE OPERACYJNE LEKCJI:
Po lekcji uczeń:
 • posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
 • układa wyrazy z rozsypanki sylabowej;
 • rozwiązuje logogryf, łamigłówki, układa puzzle;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 • przedstawia wybrane legendy;
 • wymienia imię i nazwisko np. ostatniego króla Polski;
 • wymienia nazwy stolic Polski;
 • wskazuje na mapie Warszawę;
 • słucha z uwagą tekstów opowiadanych przez nauczyciela i uczniów;
 • omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji;
 • korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych;
 • planuje i realizuje własny projekt/pracę, realizując projekt/pracę współdziała w grupie;
 • wykonuje prace, modele, rekwizyty, potrzebne do aktywności artystycznej, naukowej.

METODY KSZTAŁCENIA:
 • czynna – realizacja zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń;
 • słowna – rozmowa, opowiadanie, praca z tekstem;
 • oglądowe – pokaz;
 • eksponujące – film;
 • gry dydaktyczne.

FORMY PRACY:
 • indywidualna;
 • grupowa;
 • zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • puzzle mapa administracyjna Polski;
 • kolorowe kubeczki;
 • drewniane klocki;
 • słomki konstrukcyjne;
 • ozobot-robot do nauki programowania;
 • karty pracy;
 • ludziki lego;
 • zamek np. z klocków będący rekwizytem do filmu;
 • buźki do oceny zajęć;
 • telefon z aplikacją Stop Motion Studio;
 • mazaki do kodowania.

Autorka: Małgorzata Żebrowska
Praca wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.

Więcej o konkursie!

Zobacz przykładowe strony: