Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Polskie dziedzictwo kulturowe

Scenariusz lekcji dla edukacji wczesnoszkolnej poruszający najważniejsze aspekty dziedzictwa kulturowego.
fot. Barbakan/ Paweł Kobek (NID)
fot. Barbakan/ Paweł Kobek (NID)
Grupa wiekowa: edukacja wczesnoszkolna, klasy I-III.
Przedmiot: kształcenie zintegrowane.
Czas: 5 lekcji po 45 minut.
 
CELE:
Zapoznanie uczniów z terminami „dziedzictwo kulturowe”, „dziedzictwo materialne i niematerialne”, „tożsamość”, „światowe dziedzictwo kultury”, „UNESCO” oraz z polskim dziedzictwem kulturowym znajdującym się na liście UNESCO.

METODY KSZTAŁCENIA:
Objaśnianie, pokaz filmów, zdjęć, metody aktywizujące – mapa myśli, opis uczniów, dyskusja, opowiadanie, gra.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Prezentacja zdjęć, filmów, stron internetowych, karty z pytaniami i gra planszowa – format A3 (wykorzystanie materiałów z oficjalnej strony UNESCO, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, stron poszczególnych obiektów wpisanych na listę UNESCO).

Autorka: Ewa Grajber
fot. archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Praca wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.