Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!
Zrealizowałeś projekt?
Podziel się nim. Wypełnił formularz, a my udostępnimy go na naszej stronie.
Wyślij

Instrukcja obsługi dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa ma przyjemność zaprosić Państwa do wysłuchania podcastów "Instrukcja obsługi dziedzictwa"!
Kontakt z organizatorem
Narodowy Instytut Dziedzictwa
fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa
fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa
Instrukcja obsługi dziedzictwa to nowy cykl Narodowego Instytutu Dziedzictwa skierowany do samorządów, organizatorów wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych w tym Europejskich Dni Dziedzictwa.

Seria przybliża tematy, z którymi każdy inicjator i pomysłodawca wydarzenia związanego z dziedzictwem, historią, tradycją czy kulturą spotyka się na swojej drodze zawodowej.

Zachęcamy do wysłuchania „Instrukcji obsługi dziedzictwa” prowadzonej przez znanych, wieloletnich dziennikarzy - Katarzynę Borowiecką oraz Macieja Kurzajewskiego.

Katarzyna Borowiecka - dziennikarka radiowa i telewizyjna. W radiowej Trójce prowadziła wiele audycji popularyzujących kulturę. Przez 5 lat kierowała też Redakcją Publicystyki Kulturalnej Programu III. W Canal+ prowadziła program Aktualności Filmowe+, w AleKino+ - cykl Kino Mówi. Aktualnie zaangażowana w tworzenie Netflix Studio na YouTube, tworzenie Radia 357 i autorski POPcast - podcast o popkulturze.

Maciej Kurzajewski - dziennikarz i prezenter TVP i TVP Sport. Konferansjer. Przed ponad dwudziestoma laty rozpoczął swoją dziennikarską przygodę w Redakcji Sportowej Telewizji Polskiej. W 1997 roku współtworzył dział sportowy w telewizji TVN. Był też dziennikarzem Wizji Sport. Od 2001 roku pracuje dla TVP. Znany z prowadzenia programów i relacji ze skoków narciarskich. Współprowadzący poranne programy telewizyjne „Kawa czy Herbata” w TVP1 i „Pytanie na śniadanie” w TVP2.

Podcasty znajdują się również na kanale YouTube TV NID.

Zapraszamy do wysłuchania!

Jak ciekawie mówić o dziedzictwie w mediach społecznościowych?

Media społecznościowe mają coraz większy wpływ na kształtowanie naszych opinii i przepływ informacji, a ich rola w promocji i upowszechnianiu wiedzy jest nie do przecenienia, to wiemy wszyscy. O tym „jak ciekawie mówić o dziedzictwie” by być słyszanym dowiemy się na przykładzie cieszącego się ogromną popularnością profilu facebookowego prowadzonego przez dr hab. Monikę Bogdanowską, Małopolską Wojewódzką Konserwator Zabytków, z którą rozmawia Katarzyna Borowiecka.

Monika Bogdanowska - krakowianka, od lat z pasją zajmuje się ochroną zabytków, jest członkiem prezydium Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Monika Bogdanowska jest doktorem nauk technicznych, habilitację w zakresie konserwacji otrzymała na Akademii Sztuk Pięknych. Od 1998 roku jest pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, jest autorką licznych publikacji naukowych oraz współautorką monumentalnego wielojęzycznego słownika konserwacji. W marcu 2019 została mianowana przez Generalnego Konserwatora Zabytków na stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jak zachęcić Wolontariuszy do udziału w EDD?

Dr Michał Laszczkowski – Prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego - w wywiadzie udzielonym Katarzynie Borowieckiej opowie o roli Wolontariatu w działaniach na rzecz ochrony zabytków, a przede wszystkim o tym kogo i w jaki sposób możemy oczarować naszą pasją i entuzjazmem, realizując jednocześnie szczytne cele.

Dr Michał Laszczkowski - twórca i prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, organizator licznych projektów konserwatorskich przy obiektach zabytkowych w Polsce, na Białorusi, we Francji, na Łotwie, na Ukrainie czy we Włoszech. Organizator społecznej opieki nad cmentarzami polskimi na Wschodzie oraz tatarskimi i żydowskimi w Polsce. Inicjator powołania Koalicji Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce.

Posłuchaj podcastu!

Jak zorganizować wydarzenie w zrewitalizowanej przestrzeni?

O tym jak zachęcić do zainteresowania się dziedzictwem kulturowym własnego regionu i ukazać na nowo zrewitalizowane przestrzenie poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń opowiedzą, w rozmowie z Katarzyną Borowiecką, Maria Badeńska-Stapp - Miejski Konserwator Zabytków w Żyrardowie i Jacek Grzonkowski - Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa.

Maria Badeńska-Stapp - historyk sztuki i pedagog, od 2012 roku Miejski Konserwator Zabytków w Urzędzie Miasta Żyrardowa, od ponad dekady pracownik państwowej służby ochrony zabytków. Ekspert MKIDN. Współtworzyła Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, współautorka wystawy „Żyrardów. Miasto lnem tkane”. Zaangażowana w modelową rewitalizację miasta. Współautorka opracowania Ministerstwa Rozwoju Rola dziedzictwa kulturowego w Rewitalizacji z 2018 roku. Była opiekunem merytorycznym trzyletniego projektu Mazowieckiego Instytutu Kultury dot. roli kultury w procesie rewitalizacji.

Jacek Grzonkowski - Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa. Posiada 16 letnie doświadczenie w efektywnym pozyskiwaniu i realizowaniu projektów infrastrukturalnych jak i społecznych z dofinansowaniem zewnętrznym. Koordynator „Modelowej rewitalizacji miast” w Żyrardowie, której celem jest wypracowanie wzorców prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich.

Posłuchaj podcastu!

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie ,,Samorząd dla Dziedzictwa"?

Gościem Macieja Kurzajewskiego w kolejnej audycji z serii „Instrukcja obsługi dziedzictwa” jest prof. UJ dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, przewodnicząca konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022. Jaka jest idea konkursu i do kogo jest on skierowany? Dlaczego dbałość o zabytki poprzez realizowanie i wdrażanie gminnych programów opieki nad zabytkami powinna być priorytetem dla samorządów? Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w konkursie? Ten podcast to kompendium wiedzy dla tych przedstawicieli władz samorządowych, dla których dziedzictwo kulturowe to nie tylko świadectwo przeszłości, ale również istotny element naszej współczesności, potencjał, który - odpowiednio zagospodarowany - może mieć znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

prof. UJ dr hab. Monika Murzyn-Kupisz - absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetów w Brukseli, Tilburgu, Bilbao i Loughborough, a także podyplomowych studiów z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym „Akademia Dziedzictwa”. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, magister socjologii, profesor nadzwyczajny w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Regional Studies Association. Jej wielodyscyplinarne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii ochrony, interpretacji oraz współczesnego wykorzystania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przestrzennych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania instytucji kultury, działalności kulturalnej i artystycznej, szczególnie w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Stale współpracuje z NID, NIMOZ oraz innymi instytucjami i organizacjami szczebla krajowego i międzynarodowego, np. ICOMOS i OECD, w ramach projektów badawczych i ekspertyz dotyczących współczesnego funkcjonowania obiektów zabytkowych, muzeów i dziedzictwa kulturowego. Przewodnicząca konkursu „Samorząd dla dziedzictwa”.

Posłuchaj podcastu!