Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie ,,Samorząd dla Dziedzictwa"?

Zapraszamy do wysłuchania podcastu z serii "Instrukcja obsługi dziedzictwa!"
fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa
fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa
Instrukcja obsługi dziedzictwa to nowy cykl Narodowego Instytutu Dziedzictwa skierowany do samorządów, organizatorów wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych w tym Europejskich Dni Dziedzictwa.

Seria przybliża tematy, z którymi każdy inicjator i pomysłodawca wydarzenia związanego z dziedzictwem, historią, tradycją czy kulturą spotyka się na swojej drodze zawodowej.

Zachęcamy do wysłuchania „Instrukcji obsługi dziedzictwa” prowadzonej przez wieloletniego dziennikarza sportowego, Macieja Kurzajewskiego.

Gościem Macieja Kurzajewskiego w kolejnej audycji z serii „Instrukcja obsługi dziedzictwa” jest prof. UJ dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, przewodnicząca konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022. Jaka jest idea konkursu i do kogo jest on skierowany? Dlaczego dbałość o zabytki poprzez realizowanie i wdrażanie gminnych programów opieki nad zabytkami powinna być priorytetem dla samorządów? Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w konkursie? Ten podcast to kompendium wiedzy dla tych przedstawicieli władz samorządowych, dla których dziedzictwo kulturowe to nie tylko świadectwo przeszłości, ale również istotny element naszej współczesności, potencjał, który – odpowiednio zagospodarowany – może mieć znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

prof. UJ dr hab. Monika Murzyn-Kupisz - absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetów w Brukseli, Tilburgu, Bilbao i Loughborough, a także podyplomowych studiów z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym „Akademia Dziedzictwa”. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, magister socjologii, profesor nadzwyczajny w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Regional Studies Association. Jej wielodyscyplinarne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii ochrony, interpretacji oraz współczesnego wykorzystania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przestrzennych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania instytucji kultury, działalności kulturalnej i artystycznej, szczególnie w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Stale współpracuje z NID, NIMOZ oraz innymi instytucjami i organizacjami szczebla krajowego i międzynarodowego, np. ICOMOS i OECD, w ramach projektów badawczych i ekspertyz dotyczących współczesnego funkcjonowania obiektów zabytkowych, muzeów i dziedzictwa kulturowego. Przewodnicząca konkursu „Samorząd dla dziedzictwa”.

Zobacz pozostałe podcasty!

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie ,,Samorząd dla Dziedzictwa"?

Przesłuchaj na YouTube:

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie ,,Samorząd dla Dziedzictwa"?