Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Kulinarne dziedzictwo, czyli przeszłość (w) smaku

Scenariusz lekcji o dziedzictwie kulinarnym dla IV-VIII klasy szkoły podstawowej.
fot. fragment książki kucharskiej, załącznik nr 6
fot. fragment książki kucharskiej, załącznik nr 6
Grupa wiekowa: IV-VIII klasa szkoły podstawowej.
Przedmiot: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
Czas: 2 godziny lekcyjne

CELE OPERACYJNE LEKCJI:
Po lekcji uczeń:
 • interesuje się tematyką dziedzictwa kulinarnego jako dziedzictwa niematerialnego;
 • zna lokalne i rodzinne tradycje kulinarne, wgłębia się w historie potraw składników;
 • zna podstawowe pojęcia dotyczące dawnej kuchni, urządzeń kucharskich oraz tradycyjnych znaczeń potraw i roślin;
 • integruje się pokoleniowo poprzez wzajemne doświadczenia kulinarne;
 • ceni dziedzictwo kulinarne, rozpozna je wśród innych, zna jego wartość;
 • samodzielnie czyta przepisy, gotuje oraz zdobywa wiedzę;
 • zna historię książki kucharskiej oraz umie czytać historyczne przepisy;
 • podejmuje refleksję nad dziedzictwem i znaczeniem przeszłości.

METODY KSZTAŁCENIA:
 • praca w grupach;
 • praca indywidualna;
 • burza mózgów;
 • wywiad;
 • praca z materiałami źródłowymi;
 • dyskusja;
 • ćwiczenie ruchowe;
 • pogadanka;
 • metaplan;
 • metoda sytuacyjna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • pytania do gry „wszyscy którzy…” (załącznik 1.);
 • karty z potrawami, jedzeniem oraz ich znaczeniami (załącznik 2.);
 • fragmenty książek kucharskich – materiału źródłowego (załącznik 4., 5., 6.);
 • plansze z historycznymi narzędziami kuchennymi (załącznik 8.);
 • karty z potrawami regionalnymi (załącznik 9.);
 • karta wywiadu (załącznik 10.)

Autorka: Agata Kokoryn
Praca nagrodzona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.

Zobacz przykładowe strony: