Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Studnia nieszczęścia i zaginiona pocztówka z Piły

Scenariusz lekcji o niezwykłym dziedzictwie kulturowym miasta Piła. Materiał przeznaczony dla V-VIII klasy szkoły podstawowej.
fot. pocztówka z kolekcji prywatnej Macieja Usurskiego
fot. pocztówka z kolekcji prywatnej Macieja Usurskiego
Grupa wiekowa: klasy V-VIII szkoły podstawowej.
Przedmioty: lekcja wychowawcza, historia, język polski.
Czas: 1 godzina lekcyjna.

CELE OGÓLNE:
 • rozwijanie świadomości na temat znaczenia dziedzictwa kulturowego,
 • rozbudzanie zainteresowania materialnymi świadectwami przeszłości.

CELE OPERACYJNE:
Po lekcji uczeń:
 • zna historię swojej miejscowości,
 • zna tło historyczne omawianych wydarzeń,
 • interesuje się materiałami archiwalnymi miasta Piły,
 • dostrzega rolę przedmiotu jako wartości i dobra materialnego,
 • rozumie rolę tradycji w życiu społeczności,
 • rozwiązuje zagadki logiczne.

METODY NAUCZANIA:
 • storytelling,
 • escape room,
 • układanie puzzli,
 • analiza danych statystycznych,
 • zapoznanie z informacjami na stronach internetowych.

FORMY PRACY:
 • indywidualna,
 • grupowa,
 • zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE Z UWZGLĘDNIENIEM POMOCY MULTIMEDIALNYCH:
 • laptop,
 • rzutnik,
 • prezentacja Genial.ly,
 • w przypadku edukacji zdalnej platforma komunikacyjna.

Autorka: Karolina Strógarek
Fot. T. Graszyński, wł. Muzeum Staszica w Pile
Praca nagrodzona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.

Więcej o konkursie!

Zobacz przykładowe strony: