Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Z obwarzankiem po Krakowie

Scenariusz lekcji dzięki któremu poznajemy historię i zabytki miasta Krakowa. Dla klas I-VI szkoły podstawowej.
fot. Adelina Pociecha
fot. Adelina Pociecha
Grupa wiekowa: uczniowie klas I-IV, 7-10 lat.
Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, historia.
Czas zajęć: 1-2 godziny lekcyjne.

CELE:
  • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

METODY KSZTAŁCENIA:
  • dyskusja,
  • gra dydaktyczna.

FORMY PRACY:
  • indywidulana,
  • zbiorowa,
  • grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Autorka: Adelina Pociecha
Praca nagrodzona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.

Zobacz przykładowe strony: