Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Wiedza historyczna implementowana za pomocą dzieł sztuki i twórczości

Scenariusz lekcji na szkół ponadpodstawowych, mający za zadanie przez przykłady prac polskich artystów, które wchodzą w skład naszego budującego się dziedzictwa kulturowego, przekazywać wiedzę.
Fot. NAC, ,,Nike“, Marian Konieczny, Warszawa
Fot. NAC, ,,Nike“, Marian Konieczny, Warszawa
Grupa wiekowa:
 1. szkoły ponadpodstawowe: licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I i II stopnia, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły policealne,
 2. II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej (przy dostosowaniu języka, treści i zmniejszeniu zakresu wiadomości).
Przedmiot lub przedmioty:
 • historia,
 • polski,
 • sztuka,
 • plastyka.
Czas:
1 moduł to 1 godzina lekcyjna pracy z wybranym obiektem i 1 godzina lekcyjna na działania twórcze na lekcji lub jako praca domowa czy projekt na terenie szkoły.
Opracowana propozycja to od 1 wybranej lekcji (45 min.) do 6 jednostek lekcyjnych (3×2×45 min.) – z możliwością rozszerzenia cyklu o kolejne moduły lekcyjne opracowane dowolnie przez nauczycieli na podstawie wybranych przykładów dziedzictwa kulturowego według załączonej na końcu listy i linków do tych dzieł.

CELE ZOPERACJONALIZOWANE:
 1. poznanie najbliższego środowiska kulturowego i specyfiki historycznej swojego kraju,
 2. poznanie najbliższego środowiska przez dzieci i młodzież, by w przyszłości stali się oni twórczymi, aktywnymi obywatelami swojej małej i dużej ojczyzny,
 3. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i obywatelskiej,
 4. wzmacnianie integracji międzypokoleniowej, wspólnoty lokalnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością narodową i regionalną,
 5. rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, przede wszystkim w zakresie identyfikowania wartości dziedzictwa oraz zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego,
 6. nabywanie umiejętności korzystania z otwartych zasobów,
 7. wprowadzenie na lekcjach twórczego działania, które prowadzi do kreatywnego i krytycznego myślenia oraz pobudza samodzielność,
 8. przekazanie sposobów na współpracę międzyprzedmiotową i korelację sztuki z historią (i innymi dziedzinami).

WYKORZYSTANE METODY KSZTAŁCENIA:
 • wykład,
 • rozmowy,
 • debaty,
 • wspólne czytanie i oglądanie filmów i materiałów w sieci,
 • twórczość – prace manualne,
 • prace plastyczne,
 • prace tekstowe,
 • prace dźwiękowe.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE Z UWZGLĘDNIENIEM POMOCY MULTIMEDIALNYCH:
 • reprodukcje,
 • linki do wybranych materiałów w sieci – otwarte zasoby w Internecie (filmy, artykuły, dzieła sztuki),
 • materiały plastyczne.

Autorka: Małgorzata Minchberg
Fot. NAC, ,,Nike“, Marian Konieczny, Warszawa
Praca wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.

Więcej o konkursie!