Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Ty się w to miasto urodził, toś ty nie obcy, toś swój, tutejszy...

Cykl lekcji o tolerancji i współistnieniu różnych grup religijnych dla szkół ponadpodstawowych.
fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa / zabytek.pl
fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa / zabytek.pl
Grupa wiekowa: młodzież licealna, młodzież technikum (15–19).
Przedmiot lub przedmioty w przypadku scenariuszy interdyscyplinarnych:
język polski, wiedza o społeczeństwie, zajęcia z wychowawcą.
Czas: od 1 do 5 godzin lekcyjnych (w zależności od decyzji nauczyciela i grupy odbiorców). Nauczyciel może wybrać tylko kilka elementów, aby zrealizować zagadnienie.

CELE OPERACYJNE LEKCJI
Po lekcji uczeń:
 • wskazuje, że Polska w przeszłości była miejscem współistnienia wielu kultur,religii i wyznań,
 • wie, czym jest tolerancja,
 • wskazuje przyczyny zachowań wykluczających, np. antysemityzmu,
 • uświadamia sobie, że człowiek jest jednostką społeczną zależną od opinii grupy,
 • wskazuje, że postawa człowieka zmienia się w zależności od wielu aspektów,
 • umie dyskutować o narodzinach zła,
 • zna dzieła literackie i muzyczne związane z tematyką tolerancji, antysemityzmu, asymilacji,
 • umie dyskutować na temat zachowań ludzkich.

METODY NAUCZANIA
 • pogadanka heurystyczna,
 • metoda gier i zabaw,
 • metoda projektu,
 • przekład intersemiotyczny,
 • praca z tekstem.

FORMY PRACY
 • indywidualna,
 • zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE Z UWZGLĘDNIENIEM POMOCY MULTIMEDIALNYCH
Na przykład: gry dydaktyczne, prezentacje, filmy, animacje, podkasty i inne wspierające
realizację treści zawartych w scenariuszu.
Wszystkie materiały znajdują się na padlecie pod adresem:
https://padlet.com/RafalMazur/kdbnq3s3qssbs3h7

Autor: dr Rafał Mazur
fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe / nac.gov.pl
Praca nagrodzona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.

Więcej o konkursie!

Zobacz przykładowe strony: