Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Stanisław Wyspiański – superbohater z Krakowa

Scenariusz lekcji dla dzieci (5-6 lat) o Stanisławie Wyspiańskim.
fot. Muzeum Narodowe w Krakowie / zbiory.mnk.pl
fot. Muzeum Narodowe w Krakowie / zbiory.mnk.pl
Grupa wiekowa: Przedszkole – dzieci 5- lub 6-letnie.
Przedmiot: Wychowanie przedszkolne.
Czas: Całodzienny scenariusz zajęć.

CELE OPERACYJNE LEKCJI:
 • kształtowanie postawy szacunku wobec dziedzictwa kulturowego,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i przeżyć w kontakcie ze sztuką,
 • poznanie postaci i dzieł Stanisława Wyspiańskiego,
 • utrwalenie znajomości zabytków krakowskich,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej i wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie małej i dużej motoryki,
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej,
 • poznanie pojęć: pejzaż, portret, autoportret, witraż, projekt,
 • utrwalenie pojęć: więcej – mniej, starszy – młodszy, liczenia do 10,
 • wzbogacenie słownika czynnego o słownictwo związane z tematem,
 • wzmacnianie postawy dbania o środowisko poprzez wykorzystanie materiałów z recyklingu,
 • rozwijanie twórczego myślenia, kreatywności,
 • kształtowanie umiejętności współpracy.

METODY NAUCZANIA:
 • metoda projektu,
 • metody czynne (samodzielnych doświadczeń i przeżyć dziecka, zadań, ćwiczeń utrwalających),
 • metody słowne (objaśnienia, rozmowy, zagadki i opowiadania, tłumaczenia, polecenia, pochwały, metody żywego słowa),
 • metody oglądowe (przekazu i obserwacji, organizowania sytuacji kontaktów ze sztuką).

FORMY PRACY:
 • indywidualna,
 • grupowa,
 • zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • mapa Polski,
 • komputer z rzutnikiem do wyświetlenia prezentacji, utworów muzycznych i filmów za pośrednictwem YouTube (wymagany dostęp do Internetu): filmy: Drone over Krakow | 4K - Krakow4u.pl: https://www.youtube.com/watch?v=EYIIn0s0itA; kaszup1, Akropolis – wizjonerski projekt Wyspiańskiego: https://www.youtube.com/watch?v=D3r3HzV6pkQ; nagranie Władysław Żeleński, Krakowiak/Cracovienne op. 47, Polska na 4 ręce, Zarębski Piano Duo: Grzegorz Mania, Piotr Różański: https://www.youtube.com/watch?v=SnSO050Iscw,
 • karty pracy 1 – imię i nazwisko (załącznik 1),
 • fragment „Trochę bajek o Stanisławie Wyspiańskim” (załącznik 2),
 • prezentacja (załącznik 3),
 • materiał pomocniczy dla nauczyciela do prezentacji (załącznik 4),
 • obrazki do ewaluacji (załącznik 5),
 • karta pracy 2 – witraż (załącznik 6),
 • materiały plastyczne i z recyklingu: farby; kolorowe, plastikowe zakrętki; klej; pudełka kartonowe różnej wielkości; rolki po papierze toaletowym/ręcznikach papierowych.

Autorka: Katarzyna Maziarz-Górka
fot. Muzeum Narodowe w Krakowie / zbiory.mnk.pl
Praca nagrodzona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.

Zobacz przykładowe strony: