Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Siedem życzeń Lajkonika

Scenariusz lekcji o bogactwie kulturowym Polski dla VII klasy szkoły podstawowej.
fot. Piotr Ostrowski / zabytek.pl
fot. Piotr Ostrowski / zabytek.pl
Grupa wiekowa: klasa VII szkoły podstawowej, wiek 13-14 lat.
Przedmiot: geografia.
Czas: 1 godzina lekcyjna.

CELE OPERACYJNE LEKCJI
Po lekcji uczeń:
 • wie, co tworzy bogactwo kulturowe Polski;
 • wie, czym jest dziedzictwo kulturowe;
 • zna obiekty, które w Polsce znajdują się na Liście światowego dziedzictwa
 • kulturowego i przyrodniczego Polski;
 • potrafi zaprojektować plakat promujący bogactwo kulturowe Polski.

METODY NAUCZANIA
 • praca z wykorzystaniem aplikacji internetowych;
 • praca z mapą myśli;
 • praca z materiałem filmowym;
 • gra dydaktyczna – puzzle, quiz oraz krzyżówka;
 • rozmowa nauczająca.

FORMY PRACY
 • indywidualna;
 • w parach;
 • zespole.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE Z UWZGLĘDNIENIEM POMOCY MULTIMEDIALNYCH

Autor: Tomasz Mazur
fot. archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Praca nagrodzona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.