Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Sekrety Gdyni

Scenariusz lekcji o dziedzictwie kulturowym Gdyni dla szkół ponadpodstawowych.
fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa / zabytek.pl
fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa / zabytek.pl
Etap edukacyjny: szkoła ponadpodstawowa; młodzież w wieku 15-18 lat.
Przedmiot: godzina z wychowawcą we współpracy z nauczycielem geografii.
Czas: 2 godziny lekcyjne.

CELE OPERACYJNE LEKCJI:
Po lekcji uczeń:
 • prezentuje wartości obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe Polski na przykładzie wybranego regionu lub szlaku turystycznego.

METODY NAUCZANIA:
 • gra terenowa prowadzona w szkole i w ogrodzie przyszkolnym.

FORMY PRACY:
 • praca z całym zespołem klasowym;
 • praca w grupach;
 • praca indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • komputer z dostępem do Internetu;
 • projektor;
 • telefony komórkowe uczniów lub tablety szkolne;
 • prezentacja w programie Power Point (załącznik nr 1);
 • znaczniki z nazwami ulic do aranżacji holu szkolnego;
 • karty pracy do połączenia w zespoły dla każdego ucznia (załącznik nr 2);
 • instrukcja wprowadzająca dla grup (załącznik nr 3);
 • zadanie nr 1 (załącznik nr 4);
 • informacje niezbędne do rozwiązania krzyżówki ukryte w ogrodzie przyszkolny (załącznik nr 5);
 • zadanie nr 2 (załącznik nr 6);
 • zadanie nr 3 (załącznik nr 7);
 • kartki dla uczniów;
 • flamaster-pisak-tester-uv;
 • latarki uv dla grup;
 • czarne pisaki dla grup;
 • koperty z puzzlami.

Autorka: Magdalena Ankiewicz-Kopicka
Praca wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.

Więcej o konkursie!

Zobacz przykładowe strony: