Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

O Elegancie z Mosiny i Rzeczypospolitej Mosińskiej

Scenariusz lekcji dla klas IV-VIII na temat historii XIX w. Mosiny i jej dziedzictwa kulturowego.
fot. scenariusz lekcji "O Elegancie z Mosiny i Rzeczypospolitej Mosińskiej"
fot. scenariusz lekcji "O Elegancie z Mosiny i Rzeczypospolitej Mosińskiej"
Grupa wiekowa: klasy IV–VIII.
Przedmiot: historia.
Czas: 4 godziny lekcyjne (pierwsza lekcja – 2 godz., druga lekcja – 2 godz.).

CELE EDUKACYJNE:
CELE OGÓLNE:
 • zgromadzenie wiedzy na temat historii XIX w. Mosiny i jej dziedzictwa kulturowego;
 • kształcenie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi i przedstawienie zdobytej wiedzy w interesującej formie lapbooka, prezentacji multimedialnej.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Po lekcji uczeń:
 • ma wiedzę na temat Mosiny w XIX wieku;
 • rozumie, czym jest dziedzictwo kulturowe;
 • buduje swoją tożsamość kulturową;
 • rozpoznaje i nazywa budowle związane z historią Mosiny w XIX wieku;
 • wie, jaką funkcję pełniły w XIX wieku współczesne budowle Mosiny;
 • wie, że Mosina w XIX wieku była wielokulturowa i wielowyznaniowa;
 • potrafi wymienić przykłady architektury neoklasycystycznej na podstawie zabytków Mosiny z XIX wieku;
 • wie, jakie zawody dominowały w XIX wieku w Mosinie;
 • utrwala i ćwiczy praktyczne posługiwanie się kierunkami świata;
 • potrafi posługiwać się mapą;
 • rozumie, że dziedzictwo kulturowe Mosiny jest wynikiem pracy nie tylko mosinian, ale też mniejszości niemieckiej, żydowskiej, które zamieszkiwały Mosinę w XIX wieku i współtworzyły jej historię i kulturę;
 • rozumie pojęcia: bóżnica, kirkut, ochronka, macewa;
 • poznaje określenie pochodzące z gwary poznańskiej Elegant z Mosiny;
 • wie, jaką rolę odegrał Jakub Krauthofer-Krotowski w okresie Wiosny Ludów w Mosinie,
 • formułuje wypowiedź poprawną pod względem merytorycznym i językowym;
 • doskonali umiejętność pracy ze źródłem materialnym, ikonograficznym, kartograficznym, pisanym w zakresie analizy i interpretacji źródła;
 • wykorzystuje nowoczesne technologie w zakresie korzystania z Internetu, fotografii cyfrowej, tworzenia prezentacji multimedialnej;
 • doskonali umiejętność współpracy w grupie i prezentowania wyników tej współpracy.
Autorka: Beata Buchwald
Praca wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.

Lapbook: