Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Historia legendą opowiedziana

Scenariusz lekcji wprowadzający do historii regionu na przykładzie miasta Torunia dla szkół podstawowych.
fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa / zabytek.pl
fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa / zabytek.pl
Grupa wiekowa: 10–14 lat.
Przedmiot: historia, język polski, plastyka.
Czas: 1 godzina lekcyjna.

CELE OGÓLNE:
 • poznanie najbliższego środowiska kulturowego i specyfiki historycznej swojego regionu;
 • wzmocnienie integracji międzypokoleniowej, wspólnoty lokalnej;
 • kształtowanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością narodową iregionalną.

METODY NAUCZANIA:
 • dyskusja,
 • burza mózgów,
 • pogadanka,
 • ekspozycja (film).

FORMY PRACY:
 • indywidualna,
 • zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • komputer,
 • głośniki i rzutnik/tablet lub telefon z dostępem do Internetu (każdy uczeń),
 • Internet („Tajemnica śmierci króla” – interaktywna gra miejska).

Autor: Paweł Kamiński
Praca nagrodzona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.

Więcej o konkursie!

Zobacz przykładowe strony: