Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Gwara śląska dziedzictwem kulturowym Ślązaków

Scenariusz lekcji dla szkół ponadpodstawowych o gwarze.
fot. A. Mucha / zabytek.pl
fot. A. Mucha / zabytek.pl
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa (klasa trzecia – 17-18 lat).
Przedmiot: język polski.
Czas: 3 godziny lekcyjne.
 
CEL GŁÓWNY:
Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej.

CELE OPERACYJNE LEKCJI:
Po lekcji uczeń:
 • zna pojęcia gwary, dialektu, języka, stylizacji gwarowej (dialektyzacji),
 • potrafi wskazać cechy odróżniające gwarę górnośląską od opolskiej i cieszyńskiej,
 • posługuje się internetowym słownikiem gwary śląskiej,
 • potrafi przetłumaczyć tekst gwarowy na język polski oraz tekst literacki na gwarę,
 • korzysta z internetowego słownika gwary śląskiej.

METODY KSZTAŁCENIA:
 • praca zespołowa,
 • praca w parach (ćwiczenia językowe, praca z mapą, konstruowanie definicji),
 • odgrywanie ról,
 • dyskusja,
 • gra dydaktyczna.

FORMY PRACY:
 • indywidualna,
 • zbiorowa,
 • grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • internetowa mapa dialektów,
 • nagrania audio opublikowane na stronie UW http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=opis-dialektow,
 • obrazki,
 • kartki z wyrazami gwarowymi,
 • kostki do gry Story Cubes,
 • film animowany (rzutnik lub tablica multimedialna).

Autorka: Katarzyna Myrcik
Fot. Joanna Furgalińska / gryfnie.com/kultura/slonsko-godka-dlo-hanysow-i-goroli/
Praca wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.