Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Bitwa pod Grunwaldem

Scenariusz lekcji o bitwie pod Grunwaldem dla klas IV-V szkoły podstawowej.
fot. NID / zabytek.pl
fot. NID / zabytek.pl
Grupa wiekowa: klasy IV–V szkoły podstawowej.
Przedmiot: Historia.
Czas: 1–2 godziny lekcyjne.

CELE OPERACYJNE LEKCJI:
Po lekcji uczeń:
 • wie, kim byli Krzyżacy i jaka była ich rola w podboju plemion pruskich,
 • opowiada, jak Krzyżacy założyli swoje państwo,
 • opisuje uzbrojenie rycerzy,
 • wie, jak wyglądał szyk bojowy w czasie bitwy,
 • potrafi powiedzieć o roli postaci historycznych, takich jak np. Władysław Jagiełło i Zawisza Czarny, w czasie bitwy,
 • wymienia przyczyny i skutki wojny polsko-krzyżackiej 1409–1411,
 • zna datę, przebieg i znaczenie bitwy pod Grunwaldem,
 • wie, kim był Jan Długosz i zna fragmenty jego opisów bitwy pod Grunwaldem,
 • opowiada o bitwie pod Grunwaldem,
 • odczuwa dumę ze zwycięstwa polskich rycerzy,
 • aktywnie i zgodnie uczestniczy w grze dydaktycznej,
 • rozbudza zainteresowania przeszłością swojego narodu.

METODY NAUCZANIA:
 • pogadanka,
 • prezentacja,
 • gra symulacyjna,
 • działalność praktyczna uczniów,
 • praca pod kierunkiem,
 • praca z tekstem źródłowym,
 • praca indywidualna i grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Prezentacja multimedialna Bitwa pod Grunwaldem, mapa pola bitwy, schemat ustawienia pionów na mapie pola bitwy, karty postaci do gry (karty są dostosowane do różnego poziomu umiejętności czytania uczniów, np. dla dyslektyków), piony postaci do gry, tekst pomocniczy dla prowadzącego zajęcia.

Autor: Sebastian Mierzyński
fot. archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Praca wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego.
Konkurs miał na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
Przedmiotem konkursu było opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.

Więcej o konkursie!

Zobacz przykładowe strony: