Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Prawo w Polsce a zabytki

Przedstawiamy podstawowe akty prawne, które regulują kwestie związane z ochroną zabytków.
W Polsce podstawowym i najważniejszym aktem prawym regulującym kwestie związane z zabytkami jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568). Określa ona przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację instytucji odpowiedzialnych za ochronę zabytków.

Polecamy:

  • dla wszystkich zainteresowanych różnymi kwestiami prawnymi (i nie tylko) dotyczącymi zabytków: http://samorzad.nid.pl/