Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Na czym polega metoda interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena?

Metoda interpertacji dziedzictwa Freemanda Tildena może być bardzo pomoca w zrozumieniu przeszłości. Warto ją poznać!
Polskie wydanie ,,Interpretacji dziedzictwa" F. Tildena / ICHOT Brama Poznania
Polskie wydanie ,,Interpretacji dziedzictwa" F. Tildena / ICHOT Brama Poznania
Metoda interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena mimo swojej 60-letniej historii pozostaje innowacyjna w głównej mierze dzięki temu, że nie jest sformułowana dogmatycznie i pozostawia praktykom wolność interpretacji. Studium Tildena, opracowane w 1957 roku, przedstawia szereg praktyk, które mają prowadzić do osobistego rozwoju dzięki obcowaniu z dziedzictwem i doświadczaniu go.  Wyjaśnia przeszłość w przystępny sposób, wykorzystując wiedzę odbiorcy i angażując go  w aktywne uczestnictwo w procesie poznawania. Teoria Tildena opiera się na założeniu, żedo poczucia więzi emocjonalnej z prezentowanymi treściami – a tylko tak skutecznie się można uczyć się i dostrzec  wartość dziedzictwa – nie wystarczy jedynie wysłuchać lekcji lub opowieści.

Tilden sformułował sześć zasad interpretacji dziedzictwa, ale zaleca, aby nie traktować ich jako niezmiennych. Jego zdaniem w praktyce dla edukatora najważniejsze mogą być na przykład dwie, a pozostałe może uznać za wynikające z tych dwóch i ma do tego prawo.

Zasady interpretacji dziedzictwa według Tildena:

1. Interpretacja będzie jałowa, jeśli nie połączy tego, co prezentuje lub opisuje, z osobowością i doświadczeniem odbiorcy.

2. Samo podanie informacji nie jest interpretacją. Interpretacja to ujawnianie znaczeń ukrytych pod informacją. Choć interpretacja zawsze zawiera element informacji, są to dwie odrębne kategorie

3. Interpretacja jest sztuką obejmującą wiele dziedzin. Każdej zaś sztuki do pewnego stopnia można się nauczyć.

4. Głównym celem interpretacji nie jest nauczanie, lecz pobudzanie do myślenia.

5. Interpretacja powinna mieć na celu przekazanie wizji całości, a nie tylko części. Jej adresatem powinien być człowiek w całej swojej złożoności.

6. Interpretacja skierowana do dzieci (do ok. 12 roku życia) powinna być nie tyle okrojoną i uproszczoną wersją prezentacji dla osób dorosłych, co raczej działaniem opartym na całkiem odrębnych przesłankach. Najlepiej jest opracować osobny program dla młodych odbiorców.

Polecamy:

·       stronę o metodzie interpretacji dziedzictwa oraz możliwość zakupu pierwszego pełnego polskiego tłumaczenia książki Freemana Tildena: https://tilden.bramapoznania.pl/

·       broszurę o interpretacji dziedzictwa (zwłaszcza w  kontekście rozwoju zawodowego edukatorów i europejskim wymiarze popularyzacji dziedzictwa: http://www.interpretingheritage.eu/sites/default/files/Brochure-20pag-InHerit-PL.pdf