Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Czym jest niematerialne dziedzictwo według Konwencji UNESCO?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o niematerialnym dziedzictwie !
Krakowska szopka na wystawie ,,Czas świętowania" w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, fot. M. M. Moraczewska / wikimedia
Krakowska szopka na wystawie ,,Czas świętowania" w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, fot. M. M. Moraczewska / wikimedia
Obowiązująca od 2006 roku Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego to pierwszy międzynarodowy traktat tworzący ramy prawne, administracyjne i finansowe pozwalające usprawnić i znormalizować ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku / niematerialne.nid.pl
W rozumieniu Konwencji UNESCO dziedzictwo niematerialne to przejawy kultury odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom. Mogą to być zwyczaje, umiejętności, język, przekazy ustne i tradycje, wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata, wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym oraz wiele innych. Niematerialne dziedzictwo kulturowe to wszystkie przekazane nam przez przodków nieuchwytne przejawy tego, co tworzy naszą grupową, narodową, etniczną bądź religijną tożsamość. Wzmacnia poczucie przynależności do społeczności lokalnej czy też narodowej, innymi słowy określa nasze miejsce w świecie.

Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO w 2011 roku, co nałożyło na państwo obowiązek inwentaryzacji przejawów dziedzictwa niematerialnego, zgodnie ze standardami Konwencji. W efekcie powstał Krajowy Program Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, którego elementem są wytyczne do prowadzenia Krajowej Listy Dziedzictwa Niematerialnego.

Polecamy: