Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Czym jest gminny program opieki nad zabytkami?

Jakie są cele i założenia gminnego programu opieki nad zabytkami? Przeczytaj poniższy artykuł!
Gminny program opieki nad zabytkami to dokument gminny o charakterze strategicznym, obowiązkowo opracowywany raz na cztery lata i przyjmowany uchwałą przez radę gminy, której też wójt (burmistrz, prezydent miasta) co dwa lata przedkłada sprawozdanie z jego realizacji. Program wyznacza politykę samorządu wobec dziedzictwa lokalnego – kierunki działań służących:

·       zachowaniu zabytków i  krajobrazu kulturowego,

·       zarządzaniu dziedzictwem materialnym i niematerialnym tak, aby służyło rozwojowi gminy (społecznemu i gospodarczemu),

·       współpracy lokalnej w tym zakresie, zwłaszcza z właścicielami i zarządcami zabytków i liderami lokalnymi,

·       upowszechnianiu i promowaniu dziedzictwa gminy.

Dokument taki kreuje na długo politykę gminy co do dziedzictwa, to, w jaki sposób będzie ono chronione i wykorzystywane w życiu gminy, a w przypadku gmin o wyjątkowo bogatym zasobie dziedzictwa może istotnie wpływać na kierunki rozwoju (np. turystyki). Dlatego warto domagać się konsultacji społecznych w procesie prac nad programem, by móc współdecydować o tym, jaką rolę dziedzictwo będzie pełnić w życiu codziennym mieszkańców.

Polecamy:

  •  o różnych sposobach ujmowania dziedzictwa w programowaniu rozwoju lokalnego:
http://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/dziedzictwo-w-programowaniu-rozwoju-dostepne-modele-2/