Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Co to jest Znak Dziedzictwa Europejskiego?

Niektóre miejsca są wyjątkowe nie tylko dla danego kraju, ale całej Europy! Mogą one starać się o specjalne wyróżnienie. Sprawdź, jakie!
Stocznia Gdańska, fot. T. Błyskosz / zabytek.pl
Stocznia Gdańska, fot. T. Błyskosz / zabytek.pl
Znak Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) jest przyznawany przez Unię Europejską wybranym budynkom, zabytkom, muzeom, archiwom, dokumentom lub wydarzeniom, które są postrzegane jako istotne dla tożsamości europejskiej, odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju wartości, które stanowią wspólny fundament europejskiej integracji. Znak może być nadany zarówno obiektom materialnym, jak i niematerialnym znajdującym się na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Znak Dziedzictwa Europejskiego
Obecnie (stan na czerwiec 2020) znak ten przysługuje 48 obiektom, wśród których jest również kilka obiektów z Polski:

  • Cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki
  • Konstytucja 3 Maja
  • Stocznia Gdańska
  • Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach
  • Zabytki Lublina związane z Unią Lubelską

Warto pamiętać, że obok wspólnego europejskiego dziedzictwa ważne jest również uznanie dla różnorodnych regionalnych i krajowych tradycji kulturowych. Ochrona i prezentowanie tych wartości pomagają w budowaniu międzykulturowego dialogu i wzajemnego zrozumienia.

Polecamy: