Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Wehikuł czasu, czyli do czego przydają się zabytki?

Scenariusz lekcji oraz prezentacja o dziedzictwie kulturowym dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
fot. archiwum NID / zabytek.pl
fot. archiwum NID / zabytek.pl
Scenariusz przeznaczony na dwie godziny zajęć lekcyjnych. Tematyka związana z lekcją historii oraz języka polskiego.
Uwzględnione metody nauczania: dyskusja, rozmowa nauczająca, praca w grupach, „burza mózgów”, działania praktyczne, mapa mentalna.

Po lekcji uczeń:
· rozumie pojęcie „zabytek”,
· zna prawne formy ochrony zabytków w Polsce,
· rozpoznaje zabytki szczególnie cenne dla polskiej kultury,
· dostrzega zabytki w swoim regionie,
· określa rolę zabytków we współczesnej rzeczywistości (w tym: w literaturze, w filmie, w turystyce,
w krajobrazie),
· potrafi uczestniczyć w rozmowie na temat dziedzictwa kulturowego,
· interesuje się kwestiami związanymi z dziedzictwem narodowym,
· potrafi współpracować w grupie podczas wykonywania zadań.
Praca została wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego. Konkurs miał na celu zwiększyć efektywność systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie oraz kreować w młodym pokoleniu przekonanie o konieczności zachowania zabytków poprzez tworzenie użytecznych i nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Przedmiotem konkursu było opracowanie projektu materiałów edukacyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych.

Chcesz wiedzieć co czeka Cię w środku?

Zobacz przykładowe strony!