Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!
Zrealizowałeś projekt?
Podziel się nim. Wypełnił formularz, a my udostępnimy go na naszej stronie.
Wyślij

Etnograficzna podróż Adolfa Dygacza

Zapraszamy do zapoznania się z niezwykłym projektem!
Gdzie i kiedy?
www.adolfdygacz.pl
1
Grudzień 2020
Wtorek
Kontakt z organizatorem
Agata Krajewska
akrajewska.poczta@gmail.com
fot. Rękopis z nutami pieśni / adolfdygacz.pl
fot. Rękopis z nutami pieśni / adolfdygacz.pl
Projekt Etnograficzna podróż Adolfa Dygacza powstał w ramach Stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które otrzymałam w 2020 roku. Dzięki wnikliwej kwerendzie archiwalnych zbiorów muzycznych profesora Adolfa Dygacza, które w 2018 roku przekazały do Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Panie Janina Dygacz (żona profesora) oraz Kornelia Dygacz (córka profesora), stworzyłam mapę miejsc, w których folklorysta zarejestrował pieśni ludowe. Większość – z racji zainteresowań etnomuzykologa – pochodzi z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. W tych przemysłowych regionach dominował folklor grup zawodowych, co stanowiło główny obszar badawczy A. Dygacza. Analizowany materiał muzyczny ukazuje, że celem jego dalszych podróży było odkrywanie folkloru górniczo-hutniczego w całej Polsce.
fot. Adolf Dygacz / adolfdygacz.pl
Moim założeniem podczas realizacji projektu było zrekonstruowanie zasięgu badań – ścieżki, jaką pokonał A. Dygacz w latach 50-70 XX wieku, pomimo niesprzyjających warunków komunikacyjnych (folklorysta podróżował najczęściej PKS-ami i pociągami) i technologicznych (ciężkie magnetofony szpulowe). Każdy punkt na mapie zawiera jedną ścieżkę dźwiękową, jej opis (m. in. informacje o informatorze, datę i miejsce nagrania) i tekst pieśni, a także informacje, takie jak ilość zarejestrowanych utworów tego wykonawcy, jaka znajduje się w archiwum. Wybierając nagrania sugerowałam się nazwami miejscowości z których pochodzą pieśni, czytelnością i dostępnością nagrań (zazwyczaj w miejscach zlokalizowanych w Polsce północnej i centralnej dostępna była tylko jedna pieśń w każdym punkcie). W Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku, gdzie wybór był większy, utwory zostały wybrane wg. najcharakterystyczniejszej dla danego regionu tematyki. W kolejnym etapie pracy nad projektem dodane zostaną materiały nutowe (transkrypcja na współczesny zapis muzyczny w programie nutowym). W zakładce Adolf Dygacz zamieściłam obszerną część biograficzno-muzyczną, będącą rezultatem licznych rozmów z Panią Janiną Dygacz, a także podsumowaniem informacji dostępnych w różnych publikacjach. Mam nadzieję, że dostępne tu informacje, posłużą edukatorom regionalnym, muzykom i folkloroznawcom.

Zapraszam na stronę: www.adolfdygacz.pl

Autorka: Agata Krajewska Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"