Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Konkurs na materiały edukacyjne dla szkół

Konkurs   |   Narodowy Instytut Dziedzictwa
Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie dziedzictwa kulturowego!
Gdzie i kiedy rozpoczęcie?
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
20
Sierpień 2020
Czwartek
wydarzenie trwa: 20.08.2020 - 16.11.2020
Kontakt z organizatorem
Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
e-mail: edu@nid.pl
fot. Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO"
fot. Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO"
Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza konkurs na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół dotyczących zagadnień dziedzictwa kulturowego. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, edukatorów, studentów i rodziców, czyli wszystkich tych, którzy znają podstawy programowe, mają wiedzę na temat dziedzictwa i chcą się nią podzielić. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 16 listopada 2020 r. Na laureatów czekają nagrody pieniężne. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022”.
 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie materiałów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów lub opiekunów w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych.
 
Konkurs ma na celu zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla integralnego rozwoju człowieka poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych.
 
Dzięki tej inicjatywie mamy szansę pozyskać prace, które przybliżą najbliższe środowisko kulturowe i specyfikę historyczną poszczególnych regionów Polski, a także wzmocnią integrację międzypokoleniową i wspólnotę lokalną. – tłumaczy Beata Bauer Kierownik Działu Kształcenia o Dziedzictwie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.
 
Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz lekcji wraz z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi. Każdy scenariusz powinien być sporządzony według konkretnego schematu zawierającego informacje na temat m.in.: grupy wiekowej, do której jest skierowany; przedmiotu, którego dotyczy; tematu zajęć; przewidywanego czasu trwania lekcji; wykorzystanych w scenariuszu metod nauczania, środków dydaktycznych i pomocy multimedialnych np.: gry dydaktyczne, zadania, karty pracy, fiszki, prezentacje multimedialne, filmy, animacje, podcasty etc.
 
Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy edu@nid.pl lub jeśli przygotowane materiały dydaktyczne wymagają prezentacji w innej formie (np. puzzle, gry planszowe, formy przestrzenne, makiety), prace należy dostarczyć wraz ze scenariuszem na adres siedziby Narodowego Instytutu Dziedzictwa (ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa).
 
Spośród prac konkursowych jury wybierze maksymalnie 10 najlepszych scenariuszy lekcji – każdej zwycięskiej pracy zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł.
 
Nagrodzone scenariusze lekcji pojawią się na NID | Edukacja w zakładce materiały edukacyjne.

Dnia 27 października termin nadsyłania prac konkursowych został przedłużony do 16 listopada br. Zmiany zostały wprowadzone w regulaminie.