Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Szlakiem krakowskiej secesji

Scenariusz lekcji na szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Główny temat stanowi secesja w architekturze.
fot. Piotr Ostrowski / zabytek.pl
fot. Piotr Ostrowski / zabytek.pl
Scenariusz przeznaczony na godzinę zajęć lekcyjnych.
Wśród metod nauczania znalazła się demonstracja, graficzny zapis, gra decyzyjna, eksponująca, mapa myśli.

Po lekcji uczeń:
· wie, czym była secesja;
· potrafi określić cechy secesji krakowskiej i skonfrontować je z cechami secesji w ogóle;
· potrafi nazwać i wymienić miejsca, instytucje, osoby związane z secesją krakowską;
· potrafi skonstruować samodzielną, przejrzystą wypowiedź na temat roli secesji w kształtowaniu
się tendencji modernistycznych;
· poprawnie posługuje się terminami związanymi z secesją (Art Nouveau, secesja wiedeńska);
· potrafi wykryć cechy secesji w dziełach sztuki, architektury;
· stosuje poprawnie terminologię architektoniczną wprowadzoną na lekcji.
Praca została wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego. Konkurs miał na celu zwiększyć efektywność systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie oraz kreować w młodym pokoleniu przekonanie o konieczności zachowania zabytków poprzez tworzenie użytecznych i nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Przedmiotem konkursu było opracowanie projektu materiałów edukacyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych.

Chcesz wiedzieć co czeka Cię w środku?

Zobacz przykładowe strony!