Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Od błękitnego złota do perły baroku - krzeszowski quest

Quest po Krzeszowie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
fot. archiwum NID / zabytek.pl
fot. archiwum NID / zabytek.pl
Scenariusz przeznaczony na dwie godziny zajęć lekcyjnych.
Wśród metod nauczania znalazła się gra miejska, praca z mapą, praca z tekstem źródłowym, wykład.

Po lekcji uczeń:
· potrafi wskazać związki między historią tkactwa śląskiego a historią opactwa cystersów w Krzeszowie,
· umie przedstawić elementy kultury barokowej,
· potrafi scharakteryzować cechy stylu barokowego w architekturze na przykładzie zabytków
opactwa w Krzeszowie,
· rozumie, jak ważna jest ochrona narodowego dziedzictwa i na czym polega rola Narodowego
Instytutu Dziedzictwa,
· wie, czym są pomniki średniowiecznego prawa,
· potrafi korzystać z mapy oraz analizować tekst źródłowy.
Praca została wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego. Konkurs miał na celu zwiększyć efektywność systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie oraz kreować w młodym pokoleniu przekonanie o konieczności zachowania zabytków poprzez tworzenie użytecznych i nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Przedmiotem konkursu było opracowanie projektu materiałów edukacyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych.

Chcesz wiedzieć co czeka Cię w środku?

Zobacz przykładowe strony!