Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Lniana codzienność

Scenariusz lekcji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych o życiu śląskich tkaczy.
Scenariusz przeznaczony na godzinę zajęć lekcyjnych.
Wśród metod nauczania znalazły się elementy dramy, praca z tekstem źródłowym, rozmowa nauczająca, metoda trójkąta.

Po lekcji uczeń:
· potrafi scharakteryzować zmiany w życiu społecznym na Dolnym Śląsku w XVIII w. na przykładzie
życia codziennego śląskich tkaczy,
· rozumie, że historia tkactwa śląskiego jest częścią dziedzictwa narodowego,
· potrafi dostrzec związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy sytuacją ekonomiczną tkaczy a wybuchem buntu,
· zna historię regionu,
· potrafi wyszukać oraz porównać informacje pozyskane z różnych źródeł i formułować wnioski.
Praca została wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego. Konkurs miał na celu zwiększyć efektywność systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie oraz kreować w młodym pokoleniu przekonanie o konieczności zachowania zabytków poprzez tworzenie użytecznych i nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Przedmiotem konkursu było opracowanie projektu materiałów edukacyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych.

Chcesz wiedzieć co czeka Cię w środku?

Zobacz przykładowe strony!