Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Len - niezwykła roślina

Scenariusz lekcji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Scenariusz przeznaczony na godzinę zajęć lekcyjnych.
Wśród metod nauczania znalazł się wykład, prezentacja multimedialna, burza mózgów.

Po lekcji uczeń:
· odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych,
· wzbogaca swój zasób leksykalny,
· zna i stosuje wyrazy bliskoznaczne,
· ma świadomość, że język nie jest strukturą zamkniętą i stale (w przeszłości i obecnie), rozwija
się,
· potrafi wyrazić swoją opinię na podstawie posiadanej wiedzy,
· redaguje spójny merytorycznie tekst,
· zna historię uprawy lnu.
Praca została wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego. Konkurs miał na celu zwiększyć efektywność systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie oraz kreować w młodym pokoleniu przekonanie o konieczności zachowania zabytków poprzez tworzenie użytecznych i nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Przedmiotem konkursu było opracowanie projektu materiałów edukacyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych.

Chcesz wiedzieć co czeka Cię w środku?

Zobacz przykładowe strony!