Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Geny kultury

Scenariusz lekcji oraz prezentacja o dziedzictwie kulturowym dla szkoły podstawowej. Tematyka związana z lekcją historii.
fot. W. Stępień, archiwum NID / zabytek.pl
fot. W. Stępień, archiwum NID / zabytek.pl
Scenariusz przeznaczony na dwie lub trzy godziny zajęć lekcyjnych. 
Uwzględnione metody nauczania: odwrócona lekcja (flip teaching), rozmowa nauczająca, praca indywidualna, praca w grupach, burza mózgów, metaplan, gra edukacyjna.

Po lekcji uczeń:
· wyjaśnia znaczenie terminów: dziedzictwo narodowe, zabytek,
· rozpoznaje i opisuje różne rodzaje stylów architektonicznych,
· podaje negatywne skutki niszczenia dzieł kultury,
· wymienia podstawowe cele ochrony zabytków,
· podaje kilka przykładów projektów realizowanych w ramach ochrony zabytków,
· potrafi współpracować w grupie i wspólnie podejmować decyzje,
· wymienia instytucje zajmujące się ochroną zabytków i dziedzictwa narodowego,
· posługuje się nowoczesnymi technologiami,
· potrafi wykorzystać własne urządzenie mobilne do celów edukacyjnych.
Praca została wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego. Konkurs miał na celu zwiększyć efektywność systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie oraz kreować w młodym pokoleniu przekonanie o konieczności zachowania zabytków poprzez tworzenie użytecznych i nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Przedmiotem konkursu było opracowanie projektu materiałów edukacyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych.

Chcesz wiedzieć co czeka Cię w środku?

Zobacz przykładowe strony!