Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

Gall Anonim... A teraz my!

Scenariusz lekcji o dziedzictwie kulturowym dla szkół podstawowych. Tematyka związana z lekcją historii lub j. polskiego.
fot. Krystyna Babris / zabytek.pl
fot. Krystyna Babris / zabytek.pl
Scenariusz przeznaczony na jedną godzinę zajęć lekcyjnych.
Wśród uwzględnionych metod nauczania znajduję się rozmowa nauczająca, praca w grupach, działania praktyczne.

Po lekcji uczeń:
· redaguje atrakcyjne teksty literackie i publicystyczne o tematyce historycznej,
· ma świadomość wartości materialnych świadectw historii dla współczesnego świata,
· świadomie wykorzystuje informacje zdobyte podczas lekcji i wyszukane w Internecie,
· stosuje różne środki językowe dla osiągnięcia zamierzonego celu,
· sprawnie redaguje tekst,
· umie współpracować w grupie podczas wykonywania zadań.
Praca została wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego. Konkurs miał na celu zwiększyć efektywność systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie oraz kreować w młodym pokoleniu przekonanie o konieczności zachowania zabytków poprzez tworzenie użytecznych i nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Przedmiotem konkursu było opracowanie projektu materiałów edukacyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych.

Chcesz wiedzieć co czeka Cię w środku?

Zobacz przykładowe strony!