Uwaga! Używamy ciasteczek. Korzystanie ze strony edukacja.nid.pl oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

OK,
zamknij!

"A to Polska właśnie" - Wyspiański jako krytyk narodowych wad

Scenariusz lekcji dla szkół ponadpodstawowych. Głównym tematem jest analiza utworu „Wesele” i jego narodowego charakteru.
fot. Piotr Ostrowski / zabytek.pl
fot. Piotr Ostrowski / zabytek.pl
Scenariusz przeznaczony na godzinę zajęć lekcyjnych.
Wśród metod nauczania znalazła się demonstracja, praca z tekstem, burza mózgów, metaplan, podobieństwa i różnice, symulacja.

Po lekcji uczeń:
· wie, jaką rolę odegrał Stanisław Wyspiański w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków;
· potrafi nazwać i wymienić negatywne cechy Polaków, piętnowane przez artystę;
· potrafi skonstruować samodzielną, przejrzystą wypowiedź na temat uniwersalizmu „Wesela”
i aktualności poruszanych przez Wyspiańskiego tematów:
· rozumie i potrafi zastosować związki frazeologiczne z „Wesela” w języku współczesnym
Praca została wyróżniona w organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa konkursie na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego. Konkurs miał na celu zwiększyć efektywność systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie oraz kreować w młodym pokoleniu przekonanie o konieczności zachowania zabytków poprzez tworzenie użytecznych i nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Przedmiotem konkursu było opracowanie projektu materiałów edukacyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, przeznaczonych do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych.

Chcesz wiedzieć co czeka Cię w środku?

Zobacz przykładowe strony!